Cookie policy

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

In dit cookie statement van Willems-Steinvoort.nl wordt uiteengezet op welke wijze via de website van Willems-Steinvoort.nl (hierna: Website) cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit cookie statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Willems-Steinvoort.nl ze?

Door het raadplegen van de Website kunnen cookies op uw Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van uw Randapparatuur worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Willems-Steinvoort.nl

Willems-Steinvoort.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw bv. taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Willems-Steinvoort.nl zelf plaatst, worden er via de Website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Willems-Steinvoort.nl heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Willems-Steinvoort.nl heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

ANALYTISCHE COOKIES

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, Willems-Steinvoort.nl gebruik van analytische cookies. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytische cookies geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Willems-Steinvoort.nl verstrekt. Willems-Steinvoort.nl krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Willems-Steinvoort.nl maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten:

  • Google Analytics; Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Willems-Steinvoort.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Willems-Steinvoort.nl verstrekt. Willems-Steinvoort.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Willems-Steinvoort.nl zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Willems-Steinvoort.nl hierbij verkrijgt wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Willems-Steinvoort.nl heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Kan dit Cookie Statement worden gewijzigd?

Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen naar info@willems-steinvoort.nl.

Ons privacy statement kunt u vinden onder: